Nabízíme komplexní 
správu nemovitostí

s přístupem
malé rodinné
firmy.

vedení účetnictví
Poskytujeme komplexní řešení v oblasti finanční správy podniku. Naše služby zahrnují evidence a hrazení faktur, zpracování účetní uzávěrky, podání daňových přiznání a péči o mzdovou agendu. Díky našemu profesionálnímu přístupu a odbornému týmu se staráme o finanční stránku vašeho podnikání, abyste se mohli plně soustředit na svůj růst a rozvoj.
PŘEDPIS A VYÚČTOVÁNÍ
Máme za cíl vám usnadnit řízení vašeho podnikání. Nabízíme služby v oblasti upomínání nezaplacených služeb a příspěvků, evidence a tvorby předpisů dle platných právních norem. Zajišťujeme roční vyúčtování a komunikujeme s Českou poštou. Navíc vám poskytujeme odbornou podporu v oblasti SIPO, abyste mohli mít jistotu, že vaše podnikání je v souladu s platnými právními předpisy.
DOHLED NAD PROVOZEM DOMU
Nabízíme široké spektrum služeb v oblasti stavebních prací malého rozsahu, zahrnující drobné opravy a údržbu budov. Jsme zde pro vás i při havarijních situacích, kde poskytujeme rychlou a efektivní havarijní službu. Provádíme také revize dle platných nařízení a zajistíme odpočet měřidel podle vašich potřeb.
inženýrské služby
Přinášíme podporu při stavebním řízení a kolaudaci staveb, zastupujeme klienty v těchto procesech a zajistíme kvalitní stavební dozor. Naše odborné posouzení nabídek při výběrových řízeních je navrženo tak, aby klienti získali nejlepší možné řešení a optimální výsledky pro své projekty.
právní servis
Zajistíme komplexní podporu v oblasti realitních záležitostí. Jsme tu, abychom vám pomohli s likvidací družstev, poskytujeme pomoc při zakládání SVJ a při převodu jednotek do vlastnictví. Navíc zastupujeme naše klienty v majetkových sporech, abychom zajistili spravedlivé a profesionální řešení ve všech aspektech realitního práva.
realitní činnost
Jsme tu, abychom vám usnadnili správu a optimalizaci vašich nemovitostí. Nabízíme zprostředkování pronájmů a připravujeme nájemní smlouvy, abychom vám pomohli s užíváním prostor a energií. Pracujeme na převodech energií a provádíme důkladnou kontrolu využívání prostor, abychom zajistili efektivní a hospodárné využití vašich nemovitostí.

Náš tým tvoří specialisté
se širokými dovednostmi
a více než 20 lety praxe
v oboru.

Selected Works

U Průhonu 7Project type